Ungdomsträning i tyngdlyftning  bör vara lekfull

För att våra ungdomar ska lyckas i sin träning och bli framgångsrika behöver vi som tränare vara medveten om individens kapacitet och utvecklingsfaser i tyngdlyftning. I tidigt skede vid ungdomsträning kan vi se om individen har kapacitet att bli framgångsrik men framför allt tränarens roll är avgörande för att individen ska nå långt kapaciteten räcker till.

ungdomsträning i tyngdlyftning

Ungdomsträning i tyngdlyftning

När vi väl försöker ungdomsträna bör vi vara medveten om olika faktorer. Kroppsdelar växer i olika takter därför är det viktigt att belasta lätt individens kropp för det gynnar tillväxten. Upp till 8 års ålder har barnet dålig rörelseförmåga och nervsystem. Från 10 års åldern ökas successiv förmågan att lära in rörelser då är det viktigt att teknikträna exempelvis med pinne eller teknikstång utan belastning samtidigt bör ungdomsträning i tyngdlyftning vara lekfull och roligt. Sedan successiv öka belastning i takt med åldern. Om tung belastning används i tidigt fas kan då vävnader förstöras, växtökning kan förhindras, rörligheten och elasticiteten kan försämras med mera.

 

Inlägg om ungdomsträning