Ungdomsträning i tyngdlyftning del 2

Vi som tränare har möjlighet att skapa en fullgod produkt utifrån verktyg och kunskap som vi besitter. Bland det första som är viktigt för produkten är en årsplanering, när ska produkten vara i de olika zonerna under året och hur länge. Från teknikträning till tävlingsperiod och så vidare. Tränaren har många viktiga roller bland annat: förmedla, implementera, utveckla grundförutsättningen för framgång. Förmedla hur viktigt det är med kost, sömn och vila.

Mellan 14 och 17 års ålder utvecklas individens förmåga enormt och styrketillväxten når sitt maximum vid 18-20 års ålder. Det finns omständigheter som stör utvecklingsfasen som vi bör känna till, till exempel sprit och tobak. Hur förmedlar vi dessa informationer så att de når eleverna på ett relevant sätt?

Komponenterna i utvecklingsprocessen vid ungdomsträning i tyngdlyftning del 2 är många som lyftaren går genom därför som tränare bör vi ha en strategi bakom alla övningar. Den tekniska biten är en viktig del i tyngdlyftning. Vi bör man sträva efter att tillämpa god teknik trots om individen har kraftiga muskler och råstark. Har eleverna inte tekniken med sig kommer individen till stoppläge och eventuell skada sig. Min tränare pratade mycket om ekonomisk lyft, att lyfta exempelvis 70kg i ryck och ta i som att det är 100kg på stången tar nästan all kraft av träning på en övning, vilket är negativt. Slutligen vill jag notera att samverkan mellan teknik och kraft är vad en lyftare bör sträva efter med hjälp av tränaren. Samverkan gör att utvecklingen tar fart och lyften blir plötsligt mycket lättare.

Inlägg om ungdomsträning